Časopis Integrácia

Integrácia je interdisciplinárny odborný časopis o inovatívnych riešeniach nepriaznivých sociálnych situácií občanov, ktorý RPSP vydáva už od roku 1991, pôvodne ako informačný list Rady pracovníkov ústavnej a sociálnej starostlivosti.

Cieľom časopisu Integrácia je informovať pracovníkov v sociálnej oblasti, ale aj širokú verejnosť o spôsoboch práce, inovačných metódach, zaujímavých inšpiráciách a príkladoch dobrej praxe v oblasti na Slovensku a v zahraničí. V jednotlivých číslách sa venujeme aktuálnym témam v sociálnej práci a sociálnych službách.

V roku 2004 došlo k zmene časopisu z informačného spravodajcu na interdisciplinárny odborný časopis o inovatívnych riešeniach nepriaznivých sociálnych situácií občanov.

Medzi prispievateľov časopisu sa okrem pracovníkov RPSP zaraďujú aj pedagógovia z domácich a zahraničných vysokých škôl, aktivisti zo slovenského, ale aj zahraničného tretieho sektora, prevádzkovatelia zariadení sociálnych služieb, občania so špeciálnymi potrebami, ale aj širšia odborná verejnosť.

Vzhľadom na veľký záujem o časopis sme sa rozhodli vytvoriť a vydávať elektronickú verziu a digitalizovať staré ročníky časopisu, tak aby boli dostupné aj na internete. Elektronická verzia časopisu bude dostupná v zóne pre registrovaných užívateľov, ktorá je momentálne v príprave.

Časopis si možete objednať na adrese: radaba@rpsp.eu.

Redakcia časopisu Integrácia

Adresa redakcie: Časopis Integrácia, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Františkánska 2, 811 01 Bratislava

Šéfredaktorka: Mgr. Lucia Cangárová

Redakčná rada:

 1. Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD.
 2. PhDr. Soňa Holúbková
 3. PhDr. Miroslav Cangár, PhD.
 4. PhDr. Judita Varcholová
 5. Mgr. Jozef Vetor

ARCHÍV:

Postupne budeme pridávať archívne čísla časopisu.

Rok 2022

 1. Integrácia 1-2/2022 – stiahnite si
 2. Integrácia 3-4/2022 – stiahnite si

Rok 2021

 1. Integrácia 1-2/2021 – stiahnite si
 2. Integrácia 3-4/2021 – stiahnite si

Rok 2020

 1. Integrácia 1-2/2020 – stiahnite si
 2. Integrácia 3-4/2020 – stiahnite si

Rok 2019

 1. Integrácia 1-2/2019 – stiahnite si
 2. Integrácia 3-4/2019 – stiahnite si

Rok 2018

 1. Integrácia 1-2/2018 – stiahnite si
 2. Integrácia 3-4/2018 – stiahnite si

Rok 2017

 1. Integrácia 1-2/2017 – stiahnite si
 2. Integrácia 3-4/2017 – stiahnite si

Rok 2016

 1. Integrácia 1-2/2016 – stiahnite si
 2. Integrácia 3-4/2016 – stiahnite si

Rok 2015

 1. Integrácia 3-4/2015 – stiahnite si

Rok 2014

 1. Integrácia 1-2/2014 – stiahnite si

Rok 2013

 1. Integrácia 1-2/2013 – stiahnite si
 2. Integrácia 3-4/2013 – stiahnite si

Rok 2008

 1. Integrácia 1-2/2008 – stiahnite si
 2. Integrácia 3/2008 – stiahnite si

Rok 2007

 1. Integrácia 1/2007 – stiahnite si
 2. Integrácia 2/2007 – stiahnite si
 3. Integrácia 3/2007 – stiahnite si

Rok 2006

 1. Integrácia 3/2006 – stiahnite si

Rok 2005

 1. Integrácia 1/2005 – stiahnite si

Rok 2000

 1. Integrácia 1/2000 – stiahnite si

Rok 1998

 1. Integrácia 1/1998 – stiahnite si

Rok 1995

 1. Integrácia 1/1995 – stiahnite si

Rok 1994

 1. Integrácia 1/1994 – stiahnite si
 2. Integrácia 2/1994 – stiahnite si
 3. Integrácia 3/1994 – stiahnite si

Rok 1993

 1. Integrácia 1/1993 – stiahnite si
 2. Integrácia 2/1993 – stiahnite si
 3. Integrácia 3/1993 – stiahnite si