Čo ponúkame

RPSP v rámci svojich aktivít ponúka:

  • špecializované sociálne poradenstvo,
  • individuálne a skupinové supervízie, riadiace supervízie pre manažment, supervízie organizácie orientované na kvalitu,
  • vzdelávanie v rámci akreditovaných kurzov, odborných seminarov a vzdelávacích aktivít “šitých” na mieru organizácie,
  • facilitáciu procesu komunitného plánovania a spracovanie komunitného plánu pre mestá a obce,
  • facilitáciu procesu tvorby koncepcií rozvoja sociálnych služieb samosprávnych krajoch.

Podrobnejšie informácie nájde v jednotlivých častiach našej ponuky.