Zverejňovanie

Zmluvy Rady pre poradenstvo v sociálnej práci s orgánymi štátnej správy sú dostupné v Centrálnom registry zmlúv: https://www.crz.gov.sk/

Zmluvy Rady pre poradenstvo v sociálnej práci s Bratislavským samosprávnym krajom sú dostupné na tejto stránke: https://bratislavskykraj.sk/otvorena-zupa/zmluvy/

Zmluvy Rady pre poradenstvo v sociálnej práci s Banskobystrickým samosprávnym krajom sú dostupné na tejto stránke: https://www.bbsk.sk/Centr%C3%A1lnyregisterzml%C3%BAv,objedn%C3%A1vokafakt%C3%BAr.aspx

Zmluvy Rady pre poradenstvo v sociálnej práci s Nitrianskym samosprávnym krajom sú dostupné na tejto stránke: https://www.unsk.sk/register/zoznam/zmluvy

Zmluvy Rady pre poradenstvo v sociálnej práci s Košickým samosprávnym krajom sú dostupné na tejto stránke: https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/zmluvy/

Zmluvy Rady pre poradenstvo v sociálnej práci so Žilinským samosprávnym krajom sú dostupné na tejto stránke: https://www.zilinskazupa.sk/sk/zmluvy-objednavky-faktury/zmluvy/zmluvy.html

Zmluva Rady pre poradenstvo v sociálnej práci s mestom Banská Bystrica je dostupná na tejto stránke: https://egov.banskabystrica.sk/

Zmluva Rady pre poradenstvo v sociálnej práci s mestom Modra je dostupná ne tejto stránke: https://egov.modra.sk/