Together +

V Rade pre poradenstvo v sociálnej práci sme sa zapojili ako partneri do dôležitého medzinárodného projektu Together+. Projekt TOGETHER+ realizuje Centrum podpory transformace, ops. z Českej republiky v partnerstve s INCLUSION EUROPE, Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Fundatia de Abilitare Speranta z  Rumunska a Viltis z Litvy. Hlavným cieľom je vytvoriť komplexný vzdelávací program zameraný na manažment deinštitucionalizácie, ktorý bude odrážať súčasné trendy v sociálnej starostlivosti v celej Európe. Tento medzinárodný projekt v oblasti deinštitucionalizácie realizujeme v období od november 2022 do októbra 2025. Projekt je podporený v rámci iniciatívy ERASMUS+ a je spolufinancovaný Európskou úniou. Viac informácií nájdete v časti projekty TOGETHER+ alebo aj na facebooku RPSP.EU Čítajte ďalej

Rozumieme si? – Easy-to-read nástroje pre poskytovateľov sociálnych služieb (Ukrajina) (2022).

V našom projekte Rozumieme si? vytvorila Lucka Cangárová ľahkočitateľlne nástroje pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý poskytujú služby pre oddidencov z Ukrajiny. Publikácie nájdete v časti publikácie. Elektronická verzia Slovensko -Ukrajinsky ľahkočitateľný slovnik – stiahnite si Elektronická verzia Zmluva o poskytovaní sociálnej služby – stiahnite si Elektronická verzia Individuálne plánovanie – stiahnite si Publikácie boli vytvorené v rámci projektu Rozumieme si? podporeného Visegrad Fund. The project is co-financed by the Goverments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. Čítajte ďalej

Komunikačné kartičky pre deti a ľudí so zdravotným postihnutím z Ukrajiny.

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a príchodom utečencov z Ukrajiny pripravila naša Lucka Cangárová sériu komunikačných kartičiek pre deti a ľudí so zdravotným postihnutím z Ukrajiny a pre deti z Ukrajiny v škole. Nedalo by sa to robiť bez pomoci dobrovoľníkov a ľudí z Ukrajiny, ktorí nám pomáhali s prekladom. Elektronická verzia kartičiek je voľne dostupná v časti Publikácie, alebo si ju – stiahnite tu Elektronická verzia kartičiek – škola – stiahnite tu Čítajte ďalej

Easy-read očkovanie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnilo ľahkočitateľnú verziu o očkovaní proti COVID-19. Ľahkočitatelnu verziu o očkovaní pripravila naša Lucka Cangárová v spolupráci so ZPMP v SR. Dokument nájdete na tejto webovej stránke: https://www.slovenskoproticovidu.sk/data/nastiahnutie/vsetko-o-ockovani-lahko-citatelna-verzia-easy-read.pdf?fbclid=IwAR0K84n3V-L5cbArGixfgJ6fj42NGUd0xN8iNQwLgxZObqUzGQRCDzH-p6Q  Čítajte ďalej

Výročná správa za rok 2021

Milí priatelia, zverejnili sme našu Výročnú správu za rok 2021. Vo výročnej správe sa viac dozviete o našich minuloročných aktivitách a hospodárení. Prečítať si ju možete tu: Výročné správy. Čítajte ďalej

Prečo dnes, ešte viac ako inokedy, potrebujeme deinštitucionalizáciu a komunitné služby?

Prečo dnes,  ešte viac ako inokedy, potrebujeme deinštitucionalizáciu a komunitné služby? Komunita a život v nej je obrovský benefit (aj keď je tu COVID-19) Miroslav Cangár Na čo poukázala situácia s pandémiou pri poskytovaní sociálnych služieb V súčasnosti sa ocitáme vo svete a v situáciách, ktoré sme doteraz v takomto rozsahu nepoznali a nezažili. Pandémia COVID-19 naplno odhaľuje našu schopnosť a neschopnosť reagovať a riešiť veci každodenného života v kríze. Väčšina z nás túto situáciu zvláda dobre, aj keď sa  musíme prispôsobiť preventívnym opatreniam, ktoré sú zavedené celým svetom. Časť ľudí má pritom pocit, že naše práva sú obmedzované (čo je v podstate pravda). Táto osobná skúsenosť nám ukazuje, ako žijú/žili ľudia v zariadeniach s inštitucionálnou kultúrou dlhodobo, neraz aj celý život. V našom každodennom živote sa stretávame s viacerými znakmi inštitucionálnej kultúry, ako je segregácia, obmedzenie pohybu, presne stanovené rutinné aktivity, nútená inštitucionalizácia, sociálny odstup Čítajte ďalej

COVID -19 – Odporúčania pre podporu prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb

Prinášame Vám nové odporúčania pre podporu prijímateľov sociálnych služieb a podpora pracovníkov sociálnych služieb v období pandémie COVID – 19 Nasledovné odporúčania pre podporu prijímateľov sociálnych služieb a podporu pracovníkov vypracovali Miroslav Cangár (Rada pre poradenstvo v sociálnej práci), Maria Machajdíková (SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien), Lýdia Brichtová (Nezávislá platforma SocioFórum), Maroš Matiaško (Fórum pre ľudské práva) a Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. Odporúčania vychádzajú z praktických riešení súčasnej situácie v rôznych zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku a v zahraničí, odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie a príkladov dobrej praxe, ktoré sú uvedené priamo v texte. Odporúčania sú rozdelené do troch častí so zameraním na podporu rôznych skupín: • Špecifické odporúčania pre podporu prijímateľov sociálnych služieb so zdravotným postihnutím a seniorov, ktorým sa poskytujú sociálne služby v Čítajte ďalej

COVID-19 – odporúčania pre zariadenia sociálnych služieb

Vážené kolegyne a Vážení kolegovia, Niekoľko odborníkov z Fora pre ľudské práva (Maroš Matiaško), Rady pre poradenstvo v sociálnej práci (Miroslav Cangár), nadácie SOCIA (Mária Machajdíková) a SocioFóra (Lýdia Brichtová, Mária FIlipová, Lukáš Kvokačka) a  Zuzana Stavrovská – komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím sa rozhodli reagovať na mnohé otázky od poskytovateľov sociálnych služieb v tejto komplikovanej situácii. Preto v záujme zvýšenia Vašej istoty  pri rozhodovaní a poskytovaní sociálnych služieb v súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom šírenia nákazy COVID – 19 si  Vám dovoľujeme zaslať odporúčanie týkajúce sa dodržiavania niektorých základných ľudských práv a slobôd v zariadeniach sociálnych služieb a odporúčanie týkajúce sa prípravy na riešenie situácií v prípade karantény v zariadeniach sociálnych služieb (tzv. krízové plány) a základné odporúčania v prevádzkach pri poskytovaní sociálnych služieb v období aktuálnej pandémie. Čítajte ďalej

Medzinárodná konferencia Duševné zdravie a zmysluplný život.

Milí priatelia, sme radi, že možeme spolupracovať s Integrou Michalovce na príprave a organizácii významnej medzinárodnej konferencie Duševné zdravie a zmysluplný život, ktorá sa uskutoční v dňoch 5. – 7. septembra 2019 v Bratislave. Viac informácií nájdete na webovej stránke: https://www.mhbratislava.sk/. Čítajte ďalej