Medzinárodné vzdelávanie a príručka riadenia procesu deinštitucionalizácie

V projekte TOGETHER+ pracujeme, s našimi zahraničnými partnermi, na príprave príručky realizovania  prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivost (deinštitucionalizácia) a vzdelávania, na ktorom budeme od septembra 2024 do novembra 2024 pripravovať trénerov pre vzdelávanie o realizácii procesu deinštitucionalizácie. Vzdelávanie trénerov bude realizované pod odbornou granciou INCLUSION EUROPE v Prahe v Českej republike. Medzinárodného vzdelávania sa zúčastnia zástupcovia našich partnerov z CPT: Společně ke změně (CZ), Fundatia de Abilitare Speranta Timisoara (RO), Inclusion Europe a Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Viltis” (LT). Čítajte ďalej

Nová elektronická publikácia o individuálnom plánovaní pre seniorov od Lucky Cangárovej.

Počas posledného roku tvorila a pripravovala Lucka Cangárová pokračovanie našej publikácie o Individuálnom plánovaní z roku 2021. V novej publikácii Individuálne plánovanie. Pomocník dobrej podpory života v seniorskom veku (2023) Vám ponúka sadu nástrojov individuálneho plánovania na podporu seniorov v sociálnych službách. Publikácia je pre všetkých dostupná zdarma v časti Publikácie. Veríme, že vám pomôže poskytovať kvalitnejšie a na človeka orientované služby a podporu. Publikáciu si možete stiahnuť aj tu:  stiahnite si Čítajte ďalej

Závery z konferencie Nezávislý život 2023

V utorok 3. októbra 2023 sme zorganizovali s našimi partnermi ďalší ročník konferencie Nezávislý život 2023 – Participácia. Ďakujeme všetkým organizátorom, prezentujúcim, ale aj účastníkom, ktorí sa konferencie zúčastnili priamo na mieste alebo v online priestore. Prečítajte si závery konferencie, ktoré spoločne zhrnuli Dagmar Melková a Soňa Holúbková. Čítajte ďalej

Konferencia Nezávislý život 2023

Rada pre poradenstvo vo sociálnej práci a Nadácia SOCIA, spolu s partnermi – CEDA Výskumné a školiace centrumbezbariérového navrhovania FAD STU, FORUM pre ľudské práva, Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania, Národnou radou občanov sozdravotným postihnutím v SR a Accessible centre EU, Vás pozývajú na 6.ročník konferencie NEZÁVISLÝ ŽIVOT, s témou Participácia. Konferenciu môžete sledovať 3.10.2023 od 9.00 hod tu: prenos konferencie online   Čítajte ďalej

Vzdelavanie a trening v oblasti deinstitucionalizacie

V projekte TOGETHER+ pracujeme, s našimi zahraničnými partnermi, na príprave vzdelávania a tréningu v oblasti prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivost (deinštitucionalizácia), ktoré budeme pilotne overovať aj na Slovensku v budúcom roku 2024. V októbri 2023 preto privítame v Bratislave našich partnerov z CPT: Společně ke změně (CZ), Fundatia de Abilitare Speranta Timisoara (RO), Inclusion Europe a Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Viltis” (LT). Naši partneri sa zúčastnia 3. októbra 2023 aj konferencie Nezávislý život 2023, ktorú spoluorganizujeme s SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, ZPMP v SR, Forum for Human Rights, Fakulta architektúry a dizajnu STU, Slovenska únia podporovaného zamestnávania. Čítajte ďalej

Together+ – pracovné stretnutie s partnermi v Prahe na tému: Usmernenia realizácie procesov deinštitucionalizácie

27. marca 2023 sme diskutovali spolu s našimi partnermi projektu Together+ – INCLUSION EUROPE, Centrum podpory transformace, ops. z Českej republiky, Fundatia de Abilitare Speranta z Rumunska a Viltis z Litvy spoločný návrh Usmernení pre realizáciu procesov deinštitucionalizácie. Počas stretnutia sme prezentovali aj aktuálny stav deinštitucionalizácie v SR a vystupy z našej práce. Spoločné usmernenia pre realizáciu procesov deinštitucionalizácie, ktoré sú jedným z výstupov projektu budú určené pre ľudí so zdravotným postihnutím ich blízke osoby, ale aj pre profesionálov, poskytovateľov sociálnych služieb a aj verejnosť. Súčasťou projektu bude aj medzinárodné vzdelávanie v oblasti deinštitucionalizácie v každej zo zapojených krajín. Projekt a jeho aktiviy realizujeme inkluzívnym spôsobom priamo aj so zástupcami ľudí so zdravotným postihnutím a odborníkmi na túto oblasť. Tento medzinárodný projekt v oblasti deinštitucionalizácie realizujeme v období od november Čítajte ďalej

Together +

V Rade pre poradenstvo v sociálnej práci sme sa zapojili ako partneri do dôležitého medzinárodného projektu Together+. Projekt TOGETHER+ realizuje Centrum podpory transformace, ops. z Českej republiky v partnerstve s INCLUSION EUROPE, Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Fundatia de Abilitare Speranta z  Rumunska a Viltis z Litvy. Hlavným cieľom je vytvoriť komplexný vzdelávací program zameraný na manažment deinštitucionalizácie, ktorý bude odrážať súčasné trendy v sociálnej starostlivosti v celej Európe. Tento medzinárodný projekt v oblasti deinštitucionalizácie realizujeme v období od november 2022 do októbra 2025. Projekt je podporený v rámci iniciatívy ERASMUS+ a je spolufinancovaný Európskou úniou. Viac informácií nájdete v časti projekty TOGETHER+ alebo aj na facebooku RPSP.EU Čítajte ďalej

Rozumieme si? – Easy-to-read nástroje pre poskytovateľov sociálnych služieb (Ukrajina) (2022).

V našom projekte Rozumieme si? vytvorila Lucka Cangárová ľahkočitateľlne nástroje pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý poskytujú služby pre oddidencov z Ukrajiny. Publikácie nájdete v časti publikácie. Elektronická verzia Slovensko -Ukrajinsky ľahkočitateľný slovnik – stiahnite si Elektronická verzia Zmluva o poskytovaní sociálnej služby – stiahnite si Elektronická verzia Individuálne plánovanie – stiahnite si Publikácie boli vytvorené v rámci projektu Rozumieme si? podporeného Visegrad Fund. The project is co-financed by the Goverments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. Čítajte ďalej

Komunikačné kartičky pre deti a ľudí so zdravotným postihnutím z Ukrajiny.

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a príchodom utečencov z Ukrajiny pripravila naša Lucka Cangárová sériu komunikačných kartičiek pre deti a ľudí so zdravotným postihnutím z Ukrajiny a pre deti z Ukrajiny v škole. Nedalo by sa to robiť bez pomoci dobrovoľníkov a ľudí z Ukrajiny, ktorí nám pomáhali s prekladom. Elektronická verzia kartičiek je voľne dostupná v časti Publikácie, alebo si ju – stiahnite tu Elektronická verzia kartičiek – škola – stiahnite tu Čítajte ďalej

Easy-read očkovanie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnilo ľahkočitateľnú verziu o očkovaní proti COVID-19. Ľahkočitatelnu verziu o očkovaní pripravila naša Lucka Cangárová v spolupráci so ZPMP v SR. Dokument nájdete na tejto webovej stránke: https://www.slovenskoproticovidu.sk/data/nastiahnutie/vsetko-o-ockovani-lahko-citatelna-verzia-easy-read.pdf?fbclid=IwAR0K84n3V-L5cbArGixfgJ6fj42NGUd0xN8iNQwLgxZObqUzGQRCDzH-p6Q  Čítajte ďalej