TOGETHER+ – trening trénerov v Prahe

Naši traja kolegovia Miro Cangár, Lýdia Brichtová a Denisa Kramářová sa počas nasledujúcej jesene zúčastnia tréningu trénerov vo vzdelávaní o procese prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Vzdelávanie trénerov bude realizované pod odbornou granciou INCLUSION EUROPE v Prahe v Českej republike. Medzinárodného vzdelávania sa zúčastnia zástupcovia našich partnerov z CPT: Společně ke změně (CZ), Fundatia de Abilitare Speranta Timisoara (RO), Inclusion Europe a Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Viltis” (LT). Čítajte ďalej

Výročná správa za rok 2023.

Milí priatelia, zverejnili sme našu Výročnú správu za rok 2021. Vo výročnej správe sa viac dozviete o našich minuloročných aktivitách a hospodárení. Prečítať si ju možete tu: Výročné správy. Čítajte ďalej

Medzinárodné vzdelávanie a príručka riadenia procesu deinštitucionalizácie

V projekte TOGETHER+ pracujeme, s našimi zahraničnými partnermi, na príprave príručky realizovania  prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivost (deinštitucionalizácia) a vzdelávania, na ktorom budeme od septembra 2024 do novembra 2024 pripravovať trénerov pre vzdelávanie o realizácii procesu deinštitucionalizácie. Vzdelávanie trénerov bude realizované pod odbornou granciou INCLUSION EUROPE v Prahe v Českej republike. Medzinárodného vzdelávania sa zúčastnia zástupcovia našich partnerov z CPT: Společně ke změně (CZ), Fundatia de Abilitare Speranta Timisoara (RO), Inclusion Europe a Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Viltis” (LT). Čítajte ďalej

Nová elektronická publikácia o individuálnom plánovaní pre seniorov od Lucky Cangárovej.

Počas posledného roku tvorila a pripravovala Lucka Cangárová pokračovanie našej publikácie o Individuálnom plánovaní z roku 2021. V novej publikácii Individuálne plánovanie. Pomocník dobrej podpory života v seniorskom veku (2023) Vám ponúka sadu nástrojov individuálneho plánovania na podporu seniorov v sociálnych službách. Publikácia je pre všetkých dostupná zdarma v časti Publikácie. Veríme, že vám pomôže poskytovať kvalitnejšie a na človeka orientované služby a podporu. Publikáciu si možete stiahnuť aj tu:  stiahnite si Čítajte ďalej

Závery z konferencie Nezávislý život 2023

V utorok 3. októbra 2023 sme zorganizovali s našimi partnermi ďalší ročník konferencie Nezávislý život 2023 – Participácia. Ďakujeme všetkým organizátorom, prezentujúcim, ale aj účastníkom, ktorí sa konferencie zúčastnili priamo na mieste alebo v online priestore. Prečítajte si závery konferencie, ktoré spoločne zhrnuli Dagmar Melková a Soňa Holúbková. Čítajte ďalej

Konferencia Nezávislý život 2023

Rada pre poradenstvo vo sociálnej práci a Nadácia SOCIA, spolu s partnermi – CEDA Výskumné a školiace centrumbezbariérového navrhovania FAD STU, FORUM pre ľudské práva, Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania, Národnou radou občanov sozdravotným postihnutím v SR a Accessible centre EU, Vás pozývajú na 6.ročník konferencie NEZÁVISLÝ ŽIVOT, s témou Participácia. Konferenciu môžete sledovať 3.10.2023 od 9.00 hod tu: prenos konferencie online   Čítajte ďalej

Vzdelavanie a trening v oblasti deinstitucionalizacie

V projekte TOGETHER+ pracujeme, s našimi zahraničnými partnermi, na príprave vzdelávania a tréningu v oblasti prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivost (deinštitucionalizácia), ktoré budeme pilotne overovať aj na Slovensku v budúcom roku 2024. V októbri 2023 preto privítame v Bratislave našich partnerov z CPT: Společně ke změně (CZ), Fundatia de Abilitare Speranta Timisoara (RO), Inclusion Europe a Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Viltis” (LT). Naši partneri sa zúčastnia 3. októbra 2023 aj konferencie Nezávislý život 2023, ktorú spoluorganizujeme s SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, ZPMP v SR, Forum for Human Rights, Fakulta architektúry a dizajnu STU, Slovenska únia podporovaného zamestnávania. Čítajte ďalej

Together+ – pracovné stretnutie s partnermi v Prahe na tému: Usmernenia realizácie procesov deinštitucionalizácie

27. marca 2023 sme diskutovali spolu s našimi partnermi projektu Together+ – INCLUSION EUROPE, Centrum podpory transformace, ops. z Českej republiky, Fundatia de Abilitare Speranta z Rumunska a Viltis z Litvy spoločný návrh Usmernení pre realizáciu procesov deinštitucionalizácie. Počas stretnutia sme prezentovali aj aktuálny stav deinštitucionalizácie v SR a vystupy z našej práce. Spoločné usmernenia pre realizáciu procesov deinštitucionalizácie, ktoré sú jedným z výstupov projektu budú určené pre ľudí so zdravotným postihnutím ich blízke osoby, ale aj pre profesionálov, poskytovateľov sociálnych služieb a aj verejnosť. Súčasťou projektu bude aj medzinárodné vzdelávanie v oblasti deinštitucionalizácie v každej zo zapojených krajín. Projekt a jeho aktiviy realizujeme inkluzívnym spôsobom priamo aj so zástupcami ľudí so zdravotným postihnutím a odborníkmi na túto oblasť. Tento medzinárodný projekt v oblasti deinštitucionalizácie realizujeme v období od november Čítajte ďalej

Together +

V Rade pre poradenstvo v sociálnej práci sme sa zapojili ako partneri do dôležitého medzinárodného projektu Together+. Projekt TOGETHER+ realizuje Centrum podpory transformace, ops. z Českej republiky v partnerstve s INCLUSION EUROPE, Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Fundatia de Abilitare Speranta z  Rumunska a Viltis z Litvy. Hlavným cieľom je vytvoriť komplexný vzdelávací program zameraný na manažment deinštitucionalizácie, ktorý bude odrážať súčasné trendy v sociálnej starostlivosti v celej Európe. Tento medzinárodný projekt v oblasti deinštitucionalizácie realizujeme v období od november 2022 do októbra 2025. Projekt je podporený v rámci iniciatívy ERASMUS+ a je spolufinancovaný Európskou úniou. Viac informácií nájdete v časti projekty TOGETHER+ alebo aj na facebooku RPSP.EU Čítajte ďalej