Tím RPSP

Centrum RPSP Bratislava:

Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD. – supervízor, sociálny poradca.

Ing. Renáta Daubnerová – ekonómka

RNDr. Peter Daubner – asistent

Mgr. Katarína Balážová – koordinátorka vzdelávania

PhDr. Judita Varcholová – senior konzultant so sídlom v Košiciach

Mgr. Lucka Cangárová – výkonná riaditeľka a štatutárka RPSP, 

Pracovisko RPSP Levice:

Mgr. Jozef Vetor – riaditeľ pracoviska, supervízor, sociálny poradca

Pracovisko RPSP Žilina:

PhDr. Soňa Holúbková – riaditeľka pracoviska, supervízorka, sociálna poradkyňa

 

Správna rada RPSP:

PhDr. Miroslav Cangár, PhD. – predseda správnej rady, sociálny pracovník, vysokoškolský pedagóg

Doc. PhDr. Peter Brnula, PhD., sociálny pracovník, vysokoškolský pedagóg

Mgr. Lýdia Brichtová, PhD., právnička, expertka na sociálne služby

Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD. –  supervízor, sociálny poradca

PhDr. Judita Varcholová – andragogička