O nás

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (RPSP) je neziskové občianske združenie, ktoré ponúka poradenstvo, supervíziu a vzdelávanie pri skvalitňovaní sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím, ľudí v nepriaznivej životnej situácii, seniorov, odborníkov a pracovníkov v sociálnych službách v Slovenskej republike.

RPSP presadzuje služby kvalitné komunitné služby orientované na človeka.