Rozumieme si?

V našom projekte Rozumieme si? vytvorila Lucka Cangárová ľahkočitateľlne nástroje pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý poskytujú služby pre oddidencov z Ukrajiny. Publikácie nájdete v časti publikácie.

Elektronická verzia Slovensko -Ukrajinsky ľahkočitateľný slovnik – stiahnite si

Elektronická verzia Zmluva o poskytovaní sociálnej služby – stiahnite si

Elektronická verzia Individuálne plánovanie – stiahnite si

Publikácie boli vytvorené v rámci projektu Rozumieme si? podporeného Visegrad Fund.

The project is co-financed by the Goverments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from  The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.