V projekte TOGETHER+ pracujeme, s našimi zahraničnými partnermi, na príprave vzdelávania a tréningu v oblasti prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivost (deinštitucionalizácia), ktoré budeme pilotne overovať aj na Slovensku v budúcom roku 2024.
Naši partneri sa zúčastnia 3. októbra 2023 aj konferencie Nezávislý život 2023, ktorú spoluorganizujeme s SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, ZPMP v SR, Forum for Human Rights, Fakulta architektúry a dizajnu STU, Slovenska únia podporovaného zamestnávania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *