Rada pre poradenstvo v sociálnej práci je jedným za partnerov Narodného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (ďalej len NPDI PTT). Viac informácií o našich aktivitách a tomto projekte, ale aj všetky naše aktuality nájdene na našom facebooku: https://www.facebook.com/rpspsk/

alebo aj na webovej stránke a facebooku NPDI PTT:

https://www.facebook.com/npdisr/

https://npdi.gov.sk/

Veríme, že aj prostredníctvom tohto projektu sa nám podarí naďalej realizovať našu víziu a poslanie:

Víziou Rady pre poradenstvo v sociálnej práci je vplývať na zmenu spoločenského prostredia v záujme podpory ľudskej a občianskej dôstojnosti občanov so zdravotným postihnutím a starších ľudí. Potrebu zmeny považujeme za dôležitú z toho dôvodu, že je preukázateľný rozpor medzi reálnymi podmienkami ich života a etickými zásadami, (ktoré majú základy v kresťanských hodnotách a kultúre)  a  uplatňovaním ich práv.

Poslaním a činnosťami RPSP sú poskytovanie prevencie, poradenstva, pomoci a služieb občanom v nepriaznivých životných situáciach, tak, aby napriek ťažkostiam v ktorých sa nachádzajú mohli dôstojne žiť. S týmto cieľom súvisí tiež deinštitucionalizácia a transformácia sociálnych inštitúcii, rozvíjanie nových foriem pomoci, neformálneho vzdelávania, tréningov prijímateľov sociálnych služieb a vzdelávania sociálnych pracovníkov v spolupráci so zahraničnými partnermi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *