Naša organizácia získala 1. miesto Ceny Nadácie Orange za rok 2016. Ďakujeme všetkým nšim kolegom, ktorí sa od roku 1991 podielali na činnosti Rady pre poradenstvo v sociálnej práci a pomohli nám meniť sociálnu oblasť v Slovenskej republiky. Viac info nájdete na tu:

https://www.nadaciaorange.sk/sk/co-sa-u-nas-deje/laureati-ceny-nadacie-orange-za-rok-2016

Výročnú správu Rady pre poradenstvo v sociálnej práci za rok 2016 si možete stiahnuť v sekcii – O nás – Výročné správy.

V roku 2016 sme v spolupráci so Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie a Inštitútom zdravotnej politiky Ministerstva zdravotníctva SR vydali publikácie:

Včasná intervencia a diagnostika pre osoby so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike (2016). Kolektív autorov.

Elektronická verzia publikácie – stiahnite tu.

Integrovaná starostlivosť o osoby so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike (2016). M. Cangár a kol.

Elektronická verzia publikácie – stiahnite tu

Výročnú správu Rady pre poradenstvo v sociálnej práci za rok 2015 si možete stiahnuť v sekcii – O nás – Výročné správy.

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci participovala v medzinárodnom projekte Nové cesty k inklúzii. Projekt New Paths to InclUsion Network spája spolu organizácie ľudí s postihnutím, poskytovateľov služieb, university a výskumné centrá zo 14 krajín Európy a Kanadu, ktorých spoločným cieľom je dosiahnutie zmeny a podpora organizáciam, aby poskytovali pre ľudí s postihnutím komunitné služby založené na prístupe zameranom na človeka. Viac informácií najde tu.

 

alt

 

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci vydala publikáciu  Else a Ema (nezávislý život v komunite), ktorá sa popisuje komunitné služby v Nórsku a na Slovensku. Publikácia bola vydaná v rámci projektu “Komunitné sociálne služby v Nórsku a na Slovensku – komparatívny pohľad” za finančnej podpory Nórsko-slovenskej spolupráce  Fondu pre mimovládne organizácie Finančného mechanizmu EHP v programe Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý spravuje Nadácia Ekopolis.

Elektronickú verziu publikácie si môžete stiahnuť tu.

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v spolupráci so svojim nórskym partnerom Diakonhjemmet Hogskole Rogaland realizuje v období od 1. novembra 2013 do 31. marca 2013 projekt s názvom: “Komunitné sociálne služby v Nórsku a na Slovensku – komparatívny pohľad”

Projekt je financovaný a realizovaný v rámci Nórsko-slovenskej spolupráce  Fondu pre mimovládne organizácie Finančného mechanizmu EHP v programe Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý spravuje Nadácia Ekopolis.

alt

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *