Komunikačné kartičky pre deti a ľudí so zdravotným postihnutím z Ukrajiny.

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a príchodom utečencov z Ukrajiny pripravila naša Lucka Cangárová sériu komunikačných kartičiek pre deti a ľudí so zdravotným postihnutím z Ukrajiny a pre deti z Ukrajiny v škole. Nedalo by sa to robiť bez pomoci dobrovoľníkov a ľudí z Ukrajiny, ktorí nám pomáhali s prekladom. Elektronická verzia kartičiek je voľne dostupná v časti Publikácie, alebo si ju – stiahnite tu Elektronická verzia kartičiek – škola – stiahnite tu Čítajte ďalej