Výročná správa za rok 2020

Milí priatelia, zverejnili sme našu Výročnú správu za rok 2020. Vo výročnej správe sa viac dozviete o našich minuloročných aktivitách a hospodárení. Prečítať si ju možete tu: Výročné správy. Čítajte ďalej