Výročná správa za rok 2019

Milí priatelia, zverejnili sme našu Výročnú správu za rok 2019. Vo výročnej správe sa viac dozviete o našich minuloročných aktivitách a hospodárení. Prečítať si ju možete tu: Výročné správy. Čítajte ďalej